[ RDS-TMC.cz ] Neoficiální informační stránky

RDS TMC v České republice


Na této stránce se dozvíte:

Zkratka RDS-TMC znamená "Radio Data System - Traffic Message Channel".

Jedná se o službu, která má za úkol poskytovat řidičům dopravní informace během jízdy. V České republice je signál RDS-TMC šířen na frekvencích Českého rozhlasu Radiožurnál a rádia Plus.

RDS

Zkratka RDS představuje systém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM rádiových vysílačů. Jak je obecně známo, FM vysílače pracují v pásmu CCIR 87,5 až 108,0 MHz. Představme si klasické rádio s otočným knoflíkem. Podle toho, zda točíme doleva či doprava, naladíme např. na frekvenci 95,1 MHz Český Rozhlas Radiožurnál pro Brno, na 94,6 MHz zase pro Prahu.

Jinak řečeno, jedná se o způsob přenosu digitálních informací (dat) společně se stereofonním rozhlasovým vysíláním v pásmu VKV. Pokud se budeme znovu pohybovat na ryze technické rovině, musíme si představit, že jde o vytváření jakéhosi pomocného kanálu o určitém kmitočtu a určité modulaci. Systém RDS pracuje na subnosné frekvenci 57 kHz. Subnosná musí být v určitém fázovém vztahu k pilotnímu tónu 19 kHz, jinak by docházelo k přeslechům a vzájemnému rušení na straně přijímače. Přenášená data jsou v tomto případě namodulována tak, aby nijak neovlivňovala vlastní kanály pro přenos zvuku (monofonní ani stereofonní).

V RDS existuje několik služeb, tj. druhů přenášených informací. Ty jsou zpracovávány přijímačem obvykle formou zobrazovaných dat nebo přepnutím funkce. Mezi základní služby (kódy) například patří:

Info tip: Řidiči, kteří zvažují nákup nového nebo staršího auta a nemají dostatečnou hotovost, mohou využít některou z půjček na auto. Je lepší účelová nebo neúčelová půjčka? Kdo půjčí na auto bez akontace nebo bez navýšení? Více se dozvíte na informačním serveru Univerzální-Půjčka.cz

TMC

Naopak mezi rozšiřující služby (kódy) patří právě TMC, neboli „Traffic Message Channel“. Tato služba už nesouvisí s daným programem ve vazbě na jeho název či typ. Služba RDS-TMC slouží k poskytování dopravních a cestovních informací před a během jízdy řidiči. Hovoří se o ní jako o „dynamické navigaci“. Řidič je díky ní informován o aktuálních uzavírkách, dopravních nehodách či jiných komplikacích na silnicích. Může tak pružně zareagovat a kupříkladu změnit zamýšlenou trasu, díky které chtěl dorazit do cíle a přitom se vyhnout nepříjemným komplikacím.

Jak to funguje?

Výše bylo představeno šíření těchto důležitých informací v systému FM-RDS, avšak služba TMC funguje stejně dobře i prostřednictvím DAB nebo přes satelitní radiové vysílání. Příjem aktuálních dopravních informací se v autě může dít buď zobrazením na displeji, anebo běžným poslechem, a to, aniž by muselo být zastaveno běžné audio vysílání (a tedy vaše oblíbená písnička). Každá dopravní událost je zakódována ve formátu TMC zprávy se standardem Alert C. Tento standard v sobě neustále udržuje na více než 2000 dopředu daných frází v mnoha jazycích. Podle toho, o jaký typ dopravní události se jedná, je následně řidiči na jeho navigaci zaslána taková fráze, která nejvíce odpovídá typu dopravní události udané v jeho okolí. Zdrojem dopravních informaci je většinou policie, centra řízení dopravy,automatické detektory dopravního proudu, kamerové systémy, aj.

TMC ve světě a u nás

Systém je v provozu na různých úrovních ve všech zemích západní Evropy. Nejpokročilejšími státy jsou Německo a Velké Británie. Zde také úspěšně funguje placená služba. Kvalitní služba je poskytována i ve Francii či Holandku. V ostatních zemích je službou pokryta pouze část území. A jak je tomu tedy v ČR?

V Česku, respektive v Praze, systém funguje na bázi šíření FM-RDS. To znamená, že přenos informací je zajišťován pomocí rádia. Konkrétně jde o rádio Plus na frekvenci 92,6 FM a Českým rozhlasem Radiožurnál na frekvenci 94,6 FM. Jinde na území naší republiky je možné přijímat informace o dopravě na různých frekvencích Českého rozhlasu. Výše v článku již byla zmíněna frekvence např. pro Brno – 95,1 FM. Největším poskytovatelem v ČR je však NDIC – Národní dopravní informační centrum, který spravuje podsystém Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI). Dopravní informace z NDIC jsou do navigačního přístroje ve vozidle předávány v zakódované podobě (TMC) prostřednictvím neslyšitelného datového kanálu (RDS), který je přenášen v rámci modulace FM vysílání konkrétní rozhlasové stanice.

Zajímavostí na konec je projekt Connect EU, který naznačil možný budoucí vývoj celé technologie RDS-TMC. V rámci něj totiž bylo testováno i příhraniční vysílání této technologie, a to konkrétně při hranicemi s Německem a Rakouskem. Vybraní řidiči tak ještě na území ČR měli možnost přijímat informace o dopravní situaci na páteřních dopravních komunikacích zemí našich nejbližších sousedů. Od tohoto projektu však právě letos uplynulo symbolických deset let – deset let další nečinnosti v této oblasti.

Jaké další technologie se používají v dopravní navigaci se dočtete zde.
Podrobnější informace o službě RDS-TMC naleznete například na Wikipedia.org.
Další články:
Technologie pro dopravní navigaci
Je lepší půjčka na auto online nebo leasing?
Jak funguje leasing
Čerpací stanice na dálnici D1
Půjčky bez dokladu totožnosti – realita nebo mýtus?