[ RDS-TMC.cz ] Neoficiální informační stránky

Půjčky bez dokladu totožnosti – realita nebo mýtus?


[12.12.2022] – Formality požadované při žádosti o půjčku se mohou lišit podle toho, jestli je poskytovatelem úvěru banka, nebankovní společnost nebo třeba menší poskytovatel tzv. SMS půjček. Někdy je vyžadován doklad o příjmech potvrzený od zaměstnavatele, jinde stačí výpis z účtu žadatele, v některých případech si banka umí ověřit příjmy klienta sama pomocí centralizovaného přístupu do klientova internetového bankovnictví.

Jak je to ale s dokládáním totožnosti? Je pravidlem, že občanský průkaz je vyžadován vždy, nebo lze získat i půjčku bez dokladu totožnosti? A pokud ano, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek?

OP, řidičák, pas

Občanka je nejběžnějším způsobem, jak prokázat svoji identitu. Vedle OP ale existují i další rovnocenné způsoby k prokázání totožnosti - cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, u cizinců povolení k pobytu nebo třeba pobytová karta rodinného příslušníka občana EU (více informací také v tomto článku).

Ač se tento výběr může zdát pestrý, při žádosti o půjčku klient na výběr příliš nemá. U nebankovních společností je téměř standardem doložení totožnosti pomocí občanského průkazu a druhého dokladu - řidičského průkazu nebo pasu. Zvláštním případem jsou tzv. půjčky pro cizince, kteří se typicky prokazují cestovním pasem a povolením k trvalému pobytu.

Ztráta dokladů

Co ale dělat například v případě ztráty dokladů? Poskytne někdo půjčku bez klasického dokladu totožnosti? Ztráta dokladů se většinou týká občanky, řidičáku, případně cestovního pasu. Rodný list většinou člověk s sebou nenosí - mívá jej uložen na bezpečném místě a nevystavuje ho tedy riziku ztráty. A právě rodný list může nahradit běžné doklady. Ale pouze ve výjimečných případech.

Rodný list

V nebankovní části finančního trhu můžeme najít i poskytovatele půjček, kteří se spokojí s doložením totožnosti právě na základě rodného listu. Většinou ale vyžadují další důkaz - typicky je to zaslání ověřovacího poplatku 1 Kč na účet věřitele. Tím je ověřeno jméno a příjmení klienta a také to, že disponuje bankovním účtem a nemá jej blokován, kupříkladu z důvodu insolvence.

Obezřetnost je na místě

Půjčku bez dokladu totožnosti, alespoň tedy dokladu v klasickém slova smyslu, tedy najít lze, a to v oblasti malých rychlých půjček. Je ale nutno upozornit, že se většinou jedná o poměrně drahý a rizikový úvěr, kdy je obezřetnost a opatrnost rozhodně na místě.
Další články:
Je lepší půjčka na auto online nebo leasing?
Jak funguje leasing
Čerpací stanice na dálnici D1
Půjčky bez dokladu totožnosti – realita nebo mýtus?